Hoogsensitiviteit

Er wordt veel geschreven en gepraat over hoogsensitiviteit. De ene mens vindt het een hype en voor iemand anders kan het een gevoel van herkenning zijn. 

Het is (gelukkig) inmiddels wetenschappelijk bewezen dat het brein van ieder mens een andere uitwerking heeft op zijn/haar gedrag. Maar ook dat het brein van HS op een andere manier werkt dan een gemiddeld brein. Niet beter of slechter, maar anders… 

Ik wil jullie hieronder een stukje algemene informatie over HS aanreiken. Op een andere pagina ga ik specifieker in op HS bij kinderen.

Daarnaast is het prettig om als ouders te weten of je kind HS is. Het is niet bedoeld om een stempel op je kind te drukken. Maar het kan helpen om sommige situaties of gedrag beter te begrijpen. De test die ik aanbied geeft een richtlijn of jullie kind hoogsensitieve eigenschappen heeft. En aan welke specifieke kenmerken jij deze mooie eigenschap kan herkennen

Ook kan ik vertellen dat er verschillende types HS zijn. En als het type bekend is, dan kan de begeleiding specifieker en meer gericht zijn op jullie kind.

Algemene informatie HS

algemene informatie hoogsensitiviteit

Wat houdt HS in?

Hoogsensitieven (HS) hebben een gevoeliger zenuwstelsel dan gemiddeld. Er komt hierdoor een grote hoeveelheid prikkels binnen in de hersenen. Dit is een aangeboren eigenschap van ongeveer 20% van de mensen. Voor sommige mensen betekent dit dat ze meer en intenser kunnen zien, voelen, ruiken of proeven. Alles kan intenser binnen komen of heftiger worden ervaren. Omdat HS deze prikkels zorgvuldig willen verwerken, bereiden ze zich goed voor en worden keuzes weloverwogen gemaakt. Het verwerken kost tegelijkertijd vaak ook veel energie en tijd. Als deze prikkels, emoties en het denk- en verwerkingsproces hen teveel wordt, dan raakt het zenuwstelsel overbelast. Dit wordt overprikkeling genoemd. 

Gevoelig zenuwstelsel

Het zenuwstelsel vangt prikkels op en geleidt ze. Het zorgt voor de spiertonus, de coördinatie van je lichaam en voor alle psychische functies (bewustzijn, denken, geheugen, de wil en emoties). De hersenen verwerken de prikkels. De werking van je zenuwstelsel kan je niet veranderen. Kennis over de invloed van de prikkels op je gedachten, emoties, lichamelijk welbevinden en gedrag is dus belangrijk, om te leren omgaan met hoogsensitiviteit. 

algemene informatie hoogsensitiviteit
algemene informatie hoogsensitiviteit

Prikkels, emoties & overtuigingen

Elk mens ervaart door prikkels die de hersenen binnen komen bepaalde gedachten. Deze gedachten roepen emoties op. De emoties gaan gepaard met een lichamelijke reactie. Vervolgens doe je iets en leidt dit tot bepaald gedrag. Het is niet zozeer de prikkel uit je omgeving die je reactie bepaald, maar je gedachten over de situatie. 

Er zijn emoties die bijna automatisch ontstaan, die vooral een instinctieve reactie zijn. Bijvoorbeeld vluchtgedrag bij angst of blijheid wanneer iemand lacht. Gedachten die worden herhaald in je leven zijn overtuigingen. Deze kunnen positief en negatief zijn. Dit soort overtuigingen bepalen voor een groot gedeelte jouw gedrag en emoties. 

Verwerking van informatie

De linkerhelft van de hersenen is de rationele en logische kant. Die maakt onderscheid, analyseert, ziet details en verschillen, maakt keuzes op basis van feiten etc. Vanuit hier denk je in woorden (begripsdenkers). 

De rechterhelft is de gevoelsmatige en intuïtieve kant.  Die ziet het totaal, houdt het overzicht, ervaart verbinding. Deze helft zorgt voor ervaringen, rust, ruimte, creativiteit, flow, eenheid en verbondenheid. Vanuit hier denk je in beelden (beelddenkers). 

HS geven vaak de voorkeur aan het gebruik van de rechter hersenhelft. 

algemene informatie hoogsensitiviteit

Hoogsensitiviteit testen

Soms weet jij het als ouder al gelijk bij de geboorte en soms wordt het op latere leeftijd opgemerkt door jezelf of door anderen.

Jullie kind heeft iets speciaals, reageert intenser dan andere kinderen op een zelfde situatie of jullie kind wordt gevoelig/intens/dromerig genoemd. Dan zou het kunnen dat jullie kind hoogsensitieve eigenschappen heeft en de wereld op een andere manier ervaart dan andere kinderen. 

Om hier achter te komen geef ik jullie de mogelijkheid om een test te doen. Deze test geeft alleen een richtlijn en is dus geen diagnose of stempel die ik op jullie kind wil drukken. 
Omdat ik het niet zo zwart/wit zie heb ik deze test niet online gezet maar wil ik er graag met jullie over in gesprek. 

Als uit de test blijkt dat jullie kind HS eigenschappen heeft en jullie willen hier graag meer over weten dan kunnen jullie contact met mij opnemen voor tips, coaching en adviezen. 

%d bloggers liken dit: