hoogsensitiviteit

Duidelijkheid

Duidelijkheid

Duidelijkheid

Als er iets is waar de meeste kinderen baat bij hebben is het duidelijkheid. De duidelijkheid hoe een dag gaat lopen (structuur), weten wat ze kunnen verwachten en wat er van hun verwacht wordt geeft rust aan kinderen. Onduidelijkheid geeft vaak een onrustig gevoel van binnen. Dit herken je als volwassene misschien ook wel?

Vaste afspraken

Je kan dus vaak aan je kind(eren) merken als een situatie onduidelijk is. Kinderen worden onrustig, boos, verdrietig of zelfs driftig. Hiermee geven ze aan dat ze het eigenlijk gewoonweg niet begrijpen wat er is of de verwachtingen niet weten. Je kunt ze hier eenvoudig mee helpen door uitleg te geven waarom je iets beslist of doet. En leg ze uit waarom je iets van ze verwacht. Ook is het fijn om in situaties die minder vaak voorkomen uit te leggen wat er gaat gebeuren en hoe hij/zij wel en niet kan doen. Daarnaast werken vaste afspraken over wat jouw kind wel en niet mag ook heel goed. Als je werkt met een vaste structuur in huis en deze onderbouwt met bijvoorbeeld plaatjes of foto’s kan dat ook voor duidelijkheid zorgen. De afbeeldingen zorgen ervoor dat afspraken ‘beter blijven hangen’ in hun hoofdjes. Hoe meer vaste volgorde en dezelfde gewoontes, hoe meer structuur en duidelijkheid.

Gevoelige kinderen

Vooral de kinderen die wat gevoeliger zijn kunnen moeilijk tegen onverwachte veranderingen of situaties. Het geeft ze onduidelijkheid en daarmee onrust. Je kunt deze kinderen helpen door begripvol te zijn. Je geeft aan dat je begrijpt dat het een onduidelijke situatie is waarvan je kind andere verwachtingen had. Helaas loopt het anders en door te vragen wat het kind zelf aan de situatie kan doen geef je aan dat een situatie beïnvloedbaar is. Het kind gaat dan zelf op zoek naar een oplossing en dit is weer goed voor zijn/haar zelfvertrouwen. Als je kind zich begrepen voelt dan gaat hij/zij eerder mee in de situatie.

Stappenplan

Betekent dit dat je dan altijd alles in geuren en kleuren moet verantwoorden en uitleggen? Nee hoor, het is ook heel goed om soms de touwtjes even te laten vieren in situaties die dat toelaten. Dit geeft de kinderen ook de kans om te leren gaan met situaties die ‘gewoon even zo zijn’. En je merkt dan waarschijnlijk snel genoeg of je kind hier tegen kan of niet. Om vervolgens het stappenplan weer op te pakken en de situaties uit leggen door duidelijkheid te geven.

Contact

Merk je dat je kind ook vaak onrustig wordt in onduidelijke of nieuwe situaties? En weet je niet goed hoe je dit het beste aan kan pakken? Of zou je willen dat er iemand mee denkt met je kind en al spelenderwijs je kind om leert gaan met nieuwe situaties? Dan kun je altijd vrijblijvend contact opnemen. Een gratis en vrijblijvende afspraak is snel gemaakt via deze link.

Wil je meer weten over hoe het brein van kinderen werkt, wat hoogsensitiviteit is of wil je tips&tricks rondom de opvoeding? Dan kun je mij ook vrijblijvend volgen via Facebook en Instagram. Wekelijks gratis informatie en uitleg rondom de activiteiten en coaching die ik kinderen geef.

Duidelijkheid Meer lezen »

Prikkels en meer...

Prikkels en meer…

Prikkels en meer…

Gisteren vertelde ik in mijn artikel over sensorische sensitiviteit, emotionele intensiteit, diepgaande verwerking en overprikkeling. Vandaag vertel ik de voordelen van deze gebieden en ook nog iets over prikkels en meer…

Voordelen van sensorische sensitiviteit

De voordelen van sensorische sensitiviteit is dat je als HSP meer en genuanceerder prikkels waarneemt en je bewuster bent van de details in je fysieke omgeving. Dit maakt het leven intenser. Door de scherpe waarneming ben je je eerder van gevaar bewust en ben je alerter.
Je ziet, proeft, hoort, ruikt en voelt meer. Ziet meer details en meer nuances. Je bent kritisch maar kan ook meer genieten. Je herkent gelaatsuitdrukkingen en lichaamstaal van mensen beter en bent je bewust van de reacties van anderen.
Aanrakingen worden intenser beleeft en intimiteit wordt sterker ervaren. Je kan dus ook gevoeliger zijn voor stoffen tegen de huid, zachtheid of ruwheid. Zal zelden pijnsignalen negeren, bent dus alerter op je gezondheid. Je lichaam reageert gevoeliger op bv voeding, medicijnen of hormoonhuishouding.

Je reuk en smaakzin is goed ontwikkeld. Daardoor kun je erg genieten van eten en drinken.
Het gehoor is goed ontwikkeld, waardoor je in muziek een zuiverder gehoor kan hebben. Je kan bv. het geluid van vogels onderscheiden of stemmen herkennen in een groot publiek. Ook merk je emoties in de stem beter op dan gemiddeld.
Je bent sfeergevoelig, pikt een signaal en gedrag van mensen snel op. Je bent een goede observator in werk en prive omdat je oog hebt voor de details. je hebt een sterk voorstellingsvermogen, een rijke fantasie en meestal een goed geheugen.  

Voordelen van emotionele intensiteit

De voordelen van emotionele intensiteit is dat je als HSP een rijk emotioneel leven hebt. Het leven is intens en genuanceerd. Je kan genieten van de wereld, mensen, bezigheden en je omgeving door je sterke beleving. Zal het niet snel saai vinden en hebt een brede en diepgaande interesse.
Je hebt een groot inlevingsvermogen en sterke empathie door je waarneming en emoties. Gaat op in je werk en privéleven en bent graag met mensen bezig. Je bent meelevend, hulpvaardig en geboeid wat mensen beweegt.

Je emotionele leven bepaalt voor een groot deel je gevoel van welzijn. En bent gevoelig voor sfeer en de goede omgang tussen mensen. Je voelt je sterk verbonden en verantwoordelijk. Gezinsleven en vrienden zijn belangrijk voor je. Niet alleen in relaties maar ook in schoonheid, muziek, kunst, natuur en creativiteit kun je sterke emoties ervaren. Je bent goed in elk vak waar het aankomt op emotionele beleving. Je weet wat mensen mooi vinden, hebt een spreekwoordelijke goede neus en uitstekend marketinginzicht.

Voordelen van diepgaande verwerking

De voordelen van de diepgaande verwerking is dat je als HSP alles in je leven uitgebreid onderzoekt en verwerkt en hierbij de grote lijnen en details ook sterk in de gaten houdt. Je leert veel van de verwerkingstijd die je nodig hebt om bij te komen van de periode van prikkels en emoties. Omdat je hiervan veel leert is je kennis en inzicht op veel gebieden groot bv mensenkennis, praktische en theoretische kennis en intuïtieve kennis.
Je gebruikt beide hersenhelften ( links; intuïtie, gevoel en creativiteit. Rechts; rationeel denken, analyse) maar de rechter hersenhelft geeft bij HSP de voorkeur. Je verwerkt informatie, ziet verbanden en overziet zaken, weet veel en bent voorbereid op alles. Je denkt na voordat je in actie komt, overdenkt moeilijkheden en consequenties.

Op je werk wil je alles goed doen, je houdt ervan om zaken te onderzoeken. Je draagt vaak nieuwe ideeën aan en stuurt aan op een goede samenwerking. Vindt omgangsvormen en respect belangrijk. Je wilt graag werken aan een hoger doel.
In risicovolle situaties reageer je meestal rustig, denkt eerst na en neigt in eerste instantie tot het vermijden van risico’s. Bij meer levenservaring en kennis kan je daadkrachtiger optreden. Dan haal je meer profijt uit de eerdere opgedane ervaringen en overdenkingen. In een crisis weet je waar de nooduitgang zit.

Voordeel van overprikkeling

Overprikkeling zorgt ervoor dat de goede kwaliteiten van sensorische sensitiviteit, emotionele intensiteit  en het diepgaande verwerken niet meer uit de verf komen. Dit kan je als HSP als heel vervelend ervaren. De stress van de overprikkeling kan ook heviger zijn. Je kan lichamelijke effecten waarnemen (pijn, hartkloppingen) of emoties intenser ervaren. Je toch al drukke hoofd probeert nog harder te werken waardoor je in een vicieuze cirkel terecht komt. De stress en de overprikkeling versterken elkaar dan. Het enige voordeel van overprikkeling is dat je lichaam je terug fluit, de handrem wordt aangetrokken en je wordt tot stoppen gezet. Een tijd van bezinning breekt aan en moet ervoor zorgen dat je alle voordelen van de andere gebieden terug in gaat zien en als kwaliteit in gaat zetten.

Zoek je mee?

Zijn jullie nog druk zoekende naar de voordelen van HS? Of weten jullie de voordelen wel maar is het nog lastig om ze toe te passen binnen jullie gezin? In een gratis en vrijblijvend adviesgesprek kunnen wij altijd alle mogelijkheden bespreken. Je mag altijd contact met mij opnemen.

Nog even de kat uit de boom kijken en meer gratis informatie ontvangen? Dat mag ook natuurlijk…Volg mij dan op mijn social media accounts (facebook en instagram).

Laten wij met z’n allen HS bekendheid geven zodat er nog meer erkenning komt en veel kinderen van jongs af weten wat ze kunnen met deze geweldige eigenschap…

Liefs ML

Prikkels en meer… Meer lezen »

sensorische sensitiviteit en meer...

Sensorische sensitiviteit en meer…

Sensorische sensitiviteit en meer…

Gisteren beschreef ik wat hoogsensitiviteit (HS) inhoudt, welke types er zijn en waarom het zo belangrijk is dat HS nog meer erkenning krijgt. Vandaag ga ik dieper in op deze eigenschap. Want er is niet 1 HSP hetzelfde, iedereen is uniek en heeft zijn/haar eigen uitdagingen in het leven. De eigenschap kan voor iedereen op een bepaald gebied meer naar voren komen. Hieronder beschrijf ik de vier gebieden waarop HS zichtbaar kan worden.

Sensorisch gebied

Op sensorisch gebied denk je aan de zintuigen (gevoel, gezicht, reuk, smaak en gehoor). HSP die hoger scoren op sensorische sensitiviteit ervaren dus meer prikkels binnen hun zintuigen. Dat werkt als volgt…Je zintuigen registreren prikkels en sturen ze door. De hersenen maken dan een selectie van de belangrijkste prikkels en de rest wordt eruit gefilterd. De meeste mensen nemen vooral prikkels waar via de ogen en de oren. Van geur en smaak worden wij ons bewust als wij iets eten, drinken of een geur ruiken. Vaak voel je je eigen lichaam pas bij overmatige prikkeling bv. Je hand verbranden, een hand op je schouder, buikpijn. Ook onze aandacht bepaalt van welke prikkels we ons bewust zijn. Als wij bv. Een geurtje gaan kopen, dan gebruiken wij onze neus bewuster. Het zenuwstelsel van een HSP laat fysiek meer prikkels door naar de hersenen dan bij een niet-HSP. Ze zijn zintuigelijk gevoeliger, ofwel de sensorische sensitiviteit is groter.

Emotioneel gebied

Een ander gebied waar HSP hoog op kunnen scoren is de emotionele intensiteit. Dit zijn de genuanceerdere prikkels die leiden tot verschillende emoties. Dit betekent dat je als HSP niet alleen meer waarneemt, maar ook intenser emoties kan ervaren. Je beleeft alles sterker, je geniet meer maar lijd ook meer. Het maakt je sociaal, medelevend en een levensgenieter. Je emotionele reactie op situaties hangt niet alleen af van de prikkel die je krijgt maar ook van je gedachte die je hebt bij die prikkel. De mate waarin de emotie leuk of minder is, wordt mede bepaald door je achtergrond, opvoeding, lichamelijk gestel, omstandigheden, verleden en overtuigingen. Door positieve gedachten ontstaan positieve lichamelijke reacties en bij negatieve gedachten onprettige. Het is belangrijk dat HSP goed leren omgaan met emoties in combinatie met positieve en negatieve gedachten.

Diepgaande verwerking

Het derde gebied waar de HSP hoog op kan scoren is de diepgaande verwerking. Deze ontstaat omdat de hersenen meer tijd nodig hebben dan gemiddeld om alle zintuiglijke prikkels en emoties te verwerken. Dit verwerken vindt na een ervaring plaats, maar ook ter voorbereiding op een ervaring. Dit betekent dat je als HSP vaak een druk hoofd hebt, omdat alle zintuiglijke en emotionele prikkels een plek moeten krijgen (verwerking) en je alle risico’s en details gaat overwegen (vooruitzien, besluitvorming). Je hebt daardoor wat moeite met snel te reageren of schakelen.

Overprikkeling

Overprikkeling is het vierde gebied en hierbij gaat het om de overbelasting van je zenuwstelsel ten gevolge van een overvloed aan prikkels, emoties en het verwerken ervan. Het is een signaal dat jouw zenuwstelsel overbelast is en je tot rust moet komen of anders met een situatie om moet leren gaan. Omdat overprikkeling ervoor zorgt dat een HSP niet goed meer kan functioneren, is het belangrijk dit te voorkomen en te weten wat je moet doen als het weer optreedt.

Meer weten?

Zie je bij het lezen van de bovenstaande teksten herkenbare zaken? Herken je jouw kind hier in? Heb je het idee dat je kind hoog scoort op 1 of meerdere van deze gebieden? Dan zou het kunnen zijn dat je kind hoogsensitief is. Het is voor mij geen probleem om aan de hand van vragen een test uit te voeren. De test is een richtlijn om te kijken op welke gebieden de sensitiviteit zich uit. En als jullie na de test nog meer informatie willen of samen met jullie kind een traject willen starten dan mogen jullie altijd contact opnemen. In een gratis kennismakingsgesprek nemen wij samen de situatie door en kijk ik wat ik voor jullie kan betekenen.

Nog even de kat uit de boom kijken en meer gratis informatie ontvangen? Dat mag ook natuurlijk…Volg mij dan op mijn social media accounts (facebook en instagram).

Liefs ML

Sensorische sensitiviteit en meer… Meer lezen »

Hoogsensitiviteit en week van de HSP

Hoogsensitiviteit en week van de hsp

Hoogsensitiviteit en week van de HSP

Het is de week van de HSP. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd om hoogsensitiviteit (HS) onder de aandacht te brengen. Maar waarom is er extra aandacht voor nodig? Dat ga ik jullie vertellen…

20% is hoogsensitief

1 op de 5 mensen heeft hoogsensitieve eigenschappen. En ja, dat geldt ook voor 1 op de 5 mannen. En dat betekent dus ook 20% van de kinderen. HS is een aangeboren eigenschap en geen diagnose zoals veel mensen denken. Hoogsensitieve personen (HSP) hebben een gevoeliger zenuwstelsel en een diepgaande verwerking. Dit brengt elke dag weer nieuwe uitdagingen met zich mee zowel in de prive sfeer als bv op het werk of op school. Zie het zo…een niet-HSP heeft een filter in de hersenen die alles wat binnen komt (prikkels) filtert en alleen het noodzakelijke doorgeeft. Een HSP heeft dit filter niet, wat ervoor zorgt dat alles wat binnenkomt een plekje moet krijgen. Dat kan dus een grote warboel in de hersenen opleveren. Tenzij je als HSP weet hoe je daarmee om kan gaan.

Types HS

Er zijn diverse types HSP, denk daarbij aan introverte en extraverte personen. De introverte is meer op zichzelf terwijl de extraverte meer contact maakt met de buitenwereld. Dan is er ook een verschil in de rustzoekende en de spanning zoekende. Daar waar de rustzoekende meer zal gaan voor de veilige, betrouwbare situaties, is de spanning zoekende altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen. Je kunt je voorstellen dat een extraverte spanning zoekende HSP soms tegen zichzelf aanloopt. Want dat zenuwstelsel draait op volle toeren als de persoon constant nieuwe prikkels opvangt. Dan kan het gebeuren dat de pijp ineens uitgaat, de energie op is en deze persoon echt even opnieuw moet opladen. De introverte en rustzoekende persoon ontvangt nauwelijks prikkels waardoor deze persoon sneller een bore-out krijgt (dat is een burnout maar dan door te weinig uitdaging, prikkels en zin in het leven daardoor). Als je valt onder de introverte maar spanning zoekende persoon dan zul je het bijzonder spannend vinden om die nieuwe contacten aan te gaan maar er tegelijkertijd wel behoefte aan hebben. Of loopt als extraverte en rustzoekende persoon tegen het feit aan dat je altijd maar contact maakt en bezig bent met anderen terwijl je eigenlijk rust wilt in je omgeving en lijf.

Erkenning en gebruiksaanwijzing

Er was tot een aantal jaar geleden weinig bekend over HS en de gevolgen daarvan op het dagelijkse leven. Door de kennis en wetenschappelijke onderbouwing wordt het ook door bv artsen, psychologen en dokteren erkend. Er wordt meer over gesproken waardoor er veel mensen zijn die de eigenschap herkennen en vooral ook bij zichzelf erkennen. Als je van jezelf weet welke eigenschappen je bezit en wat je daarmee kan, maakt dat je leven een stuk aangenamer. Zo omschrijven veel HS het als ‘thuis komen’ als ze weten dat deze eigenschap er is en waarom ze soms doen zoals ze doen. Want ja, HSP hebben een soort gebruiksaanwijzing. Net als perfectionisten of narcisten ook een gebruiksaanwijzing hebben. En zodra je weet hoe deze gebruiksaanwijzing in elkaar zit en je deze kunt toepassen op jouw eigen leven, komt er rust…

Herkenning en ontdekkingsreis

Vaak komen volwassenen er op latere leeftijd, door vallen en opstaan, achter dat deze eigenschap bestaat. Nog vaker komt het voor dat ze dit ontdekken binnen een burn-out, bore-out of als ze volledig zijn vastgelopen in hun leven. Dan zijn ze dus eigenlijk te laat en had veel van dit voorkomen kunnen worden. Je bent nooit te oud om te leren dus kunt er altijd iets mee doen, maar hoe fijn is het als kinderen er eerder achter komen? Hoe fijn is het om als ouders je kind nog te kunnen helpen in deze ontdekkingsreis? Samen met je kind op zoek gaan naar al die mooie kwaliteiten die een HS bezit. En niet alleen de nadelen ervan zien maar vooral samen focussen op de voordelen. Want een HS is empathisch, gevoelig, ziet vaak het grotere geheel, hebben een sterke intuïtie, zijn verbonden met alles wat leeft, hebben aan een half woord genoeg, leven intens, inspireren anderen, hebben een zelf reflecterend vermogen, zijn creatief en authentiek. Heel veel moois wat een kind heel ver kan brengen in zijn/haar leven.

Stap jij in het avontuur?

Heb je het idee dat je kind ook HS als mooie eigenschap bezit? Wil je dit eerst testen en informatie over de ze eigenschap ontvangen? Of stap je in een avontuur waar je de ontdekkingsreis samen met je kind aan gaat? Je mag altijd contact met mij opnemen. In een gratis kennismakingsgesprek nemen wij samen de situatie door en kijk ik wat ik voor jullie kan betekenen.

Nog even de kat uit de boom kijken en meer gratis informatie ontvangen? Dat mag ook natuurlijk…Volg mij dan op mijn social media accounts (facebook en instagram).

Laten wij met z’n allen HS bekendheid geven zodat er nog meer erkenning komt en veel kinderen van jongs af weten wat ze kunnen met deze geweldige eigenschap…

Liefs ML

Hoogsensitiviteit en week van de hsp Meer lezen »

Hoogsensitiviteit-bij-kinderen-Senzy

Ieder kind is uniek

Ieder kind is uniek

Van alle kinderen op onze wereldbol lopen er geen 2 dezelfde rond, want ieder kind is speciaal. Ieder kind heeft zijn eigen unieke karaktereigenschappen, gedrag en visie op het leven. Ieder gezin bestaat uit een aantal verschillende persoonlijkheden. En ieder kind heeft zijn eigen gebruiksaanwijzing, eigen streken en eigen leerdoelen. Omdat iedereen zo verschillend en dus uniek is zorgt dit ook voor mooie maar uitdagende situaties binnen jullie gezin. Ik wil jullie vertellen waarom het mijn visie is om ieder kind als uniek persoon te zien en wat dat betekent voor een gezinssituatie.

Bij de geboorte van onze tweede zoon dacht ik het allemaal wel te weten, want wat werkte bij de eerste zou ook prima werken voor de tweede…

Gebruiksaanwijzing

Het citaat hierboven klinkt sommigen van jullie misschien wel bekend? Maar in de praktijk werkt het dus net even iets anders. Want een tweede kind betekent dus niet gelijk een kopie van het eerste kind. En dat ontdek je als ouders vaak redelijk snel. Kinderen hebben allemaal hun eigen aanpak nodig en dat begint als ze nog in de luiers zitten. Ieder kind heeft zo zijn eigen gebruiksaanwijzing. Alleen deze zit er helaas niet bij en dus moet jij het als kersverse ouder allemaal zelf uitvinden. En dat kan soms nog best een uitdaging zijn…

Karaktereigenschappen

Want ieder kind heeft zijn/haar eigen karaktereigenschappen vanaf de geboorte meegekregen. Wanneer een kind ergens heel goed in is, dan komt het omdat het kind in bepaalde eigenschappen uitblinkt. Enkele karaktereigenschappen zijn bijvoorbeeld; nieuwsgierig, behendig, temperamentvol , creatief, eigenwijs, sociaal, zelfstandig , behulpzaam, volgzaam, strijdlustig en sensitief. Maar er zijn er nog veel meer te noemen. Iedereen heeft een eigen unieke combinatie van eigenschappen die zorgen voor gedrag in bepaalde situaties.

Gedrag

Als gedrag van een kind niet als fijn wordt ervaren door de omgeving, dan komt het vaak door een bepaalde eigenschap die het kind heeft. Het is dan belangrijk om het kind aan te spreken op dit gedrag om ervoor te zorgen dat het gedrag aangepast wordt tot een aanvaardbaar niveau. De manier van aanspreken op gedrag is voor ieder kind weer anders. En wat voor het ene kind wel werkt kan voor een ander kind weer niet werken. Hier ligt dus elke dag weer opnieuw de uitdaging om ervoor te zorgen dat jij weet hoe jij het beste om kan gaan met bepaalde eigenschappen van jouw kind.

Uniek kind

Het is belangrijk om jullie kind als uniek te zien. Om ieder kind op zijn/haar eigen manier aan te spreken op gedrag, omdat het kind zich dan gehoord en begrepen voelt. Het kind voelt dat er echt wordt geluisterd en zal dan ook eerder naar jouw adviezen luisteren. Als er enkel gesnauwd wordt tegen de kinderen in het algemeen dan zullen zij eerder hun schouders ophalen en hun eigen weg vervolgen.

Omdat het een interessante uitdaging is, is het fijn om met andere ouders te sparren over hoe zij de opvoeding aanpakken. Dit kan opluchting bieden en herkenning opleveren, maar er zijn ook momenten dat jij het als ouder echt even niet meer weet. Dat jullie een psycholoog iets te heavy vinden en op zoek zijn naar laagdrempelige hulp. Iemand die theoretische kennis heeft en net even een helpende hand kan bieden. Als jullie hier naar op zoek zijn dan kan een kindercoach een oplossing zijn. En laat daar nou net mijn kwaliteit liggen…

In mijn coach traject zal ik dan ook iedere ouder en ieder kind op een voor hun passende wijze benaderen, coachen en helpen waar dat nodig is. Als jullie voelen dat jullie wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, advies willen of met mij willen sparren over jullie manier van opvoeden dan hoor ik het graag. Mijn specialisme ligt in hoogsensitiviteit maar ik wil er voor alle kids zijn. Ik ben vindbaar op social media (facebook en instagram) en via de contactpagina van mijn website.

Hopelijk tot snel, liefs ML

Ieder kind is uniek Meer lezen »

Hoogsensitiviteit-bij-kinderen-Senzy

Positieve overtuigingen

Overtuigingen

Overtuigingen zijn gedachten die je steeds herhaalt, zodat jij je ermee gaat identificeren. Het is voor jou de waarheid, je gelooft er helemaal in. Dit soort overtuigingen bepalen hoe jij in het leven staat. Positieve overtuigingen leiden tot positieve emoties en gedrag, negatieve tot vervelende emoties en gedrag.

Overtuigingen in de jeugd

Veel overtuigingen ontstaan in de jeugd. Ouders spelen dus een belangrijke rol in de overtuigingen die een kind heeft over zichzelf en over de omgeving. Als bepaalde eigenschappen van hoogsensitiviteit als negatief worden benoemd door ouders dan zal het kind deze ook niet accepteren van zichzelf. Het kind zou het op latere leeftijd ook als negatief kunnen zien en er last van kunnen krijgen.

Neem bijvoorbeeld de diepgaande verwerking van informatie. Als een kind niet de tijd krijgt van ouders om over iets na te denken en super snel beslissingen moet nemen, dan kan het kind vast lopen. Zeker als het kind liever iets langer doet over het nemen van een beslissing. Het kind kan voelen dat hij ‘onder druk’ wordt gezet en een stress gevoel kan ontstaan. Het kind wat wel de ruimte krijgt van ouders om rustig beslissingen te nemen, ervaart minder stress en kan op latere leeftijd ook beter onder druk presteren.

Positiviteit tijdens de coaching

In mijn manier visie en werkwijze en dus manier van coachen zal ik altijd mijn best doen positieve overtuigingen te gebruiken. En als merkbaar is dat een kind of de ouders positiviteit lastig vinden dan zouden wij er samen aan kunnen werken om dit om te buigen. In de coaching ga ik dan ook altijd uit van wat WEL mogelijk is en niet wat er allemaal verkeerd gaat. Wij bekijken samen de punten waar jullie als gezin tegen aan lopen. Vervolgens stel ik een begeleidingsplan op, bespreek dit met jullie en dan gaan wij samen aan de slag.

Elke negatieve overtuiging is om te buigen naar een positieve overtuiging…

Stel…jullie kind wordt ’s ochtends wakker en stapt met het verkeerde been uit bed. Niks is goed, iedereen is stom en zeker jullie! Dan hebben jullie als ouders 2 opties: erin mee gaan of het proberen om te buigen. En is dit makkelijk? Nee, niet altijd. Ook ik loop hier als ouder wel eens tegen aan. Maar is het haalbaar? Ja, absoluut. Maar volhouden is de kunst. Het positieve ervan in blijven zien. Benoemen dat het kind een rotdag heeft en samen naar een positieve oplossing zoeken om er toch een leuke dag van te maken.

Op deze manier werkt het ook als het kind een negatieve visie over zichzelf heeft. Naar het kind luisteren, herhalen wat het probleem is en vervolgens samen naar een oplossing zoeken. In kleine stapjes uiteraard, want sommige ‘problemen’ kunnen niet in 1 dag opgelost worden. Meerdere sessie zijn soms nodig om een kind een positief inzicht te laten krijgen. Om alvast een beetje te oefenen met positieve overtuigingen heb ik op mijn website een leuke uitdaging gezet voor jullie als ouders…

Heeft jullie kind veel negativiteit in zich? Of vinden jullie het als gezin een uitdaging om positief te zijn? Willen jullie hoogsensitiviteit als iets positiefs zien binnen jullie gezin en vinden jullie het lastig om dit vorm te geven? Zouden jullie hierin wel wat tips & tricks kunnen gebruiken? Ik help graag…

Jullie kunnen mij volgen op facebook en instagram voor wekelijkse tips & tricks rondom kids, hoogsensitiviteit en uitdagingen rondom de opvoeding. Lijkt het jullie leuk om 1x per maand een mailtje te ontvangen dan zijn jullie vrij om te abonneren op mijn nieuwsbrief.

Hopelijk tot snel, Liefs ML

Positieve overtuigingen Meer lezen »

Hoogsensitiviteit-bij-kinderen-Senzy

Sport & spel

En waarom is sport & spel dan zo belangrijk?

Waarom is het spelen van een (gezelschaps)spel en het beoefenen van een sport belangrijk voor onze kids? Waarom wordt dit tijdens mijn manier van coaching ingezet?

Het spelen van een gezelschapsspel zorgt voor verbinding met elkaar. Zeker als het doel is om samen te werken. Maar ook het spel met maar 1 winnaar (en mogelijk wat frustraties onderling) heeft een doel. Het is een leerzaam moment waarin de volwassenen een goed voorbeeld kunnen geven. Ze laten zien hoe het kind om kan gaan met frustraties en emoties. En dit kan verschillende kanten op gaan. Soms kun jij hier als ouders wel wat ondersteuning in gebruiken.

In mijn coaching zet ik spel in voor meerdere mogelijkheden;
– Het is een manier om ‘het ijs’ te breken. Praten nodigt meer uit tijdens het spelen van een spel.
– De coaching wordt laagdrempeliger omdat het niet alleen gaat over gedrag/emoties/gevoelens.
– Ik zet het in om de interesse van het kind te vinden, zijn sterke kanten te benoemen en de uitdagingen te vinden.
– Situaties in een spel kunnen veel zeggen over het karakter van een kind. En hoe jullie daar als ouders mee om kunnen gaan.
– Het geven van een belangrijke boodschap kan ook prima in een spel. Laat de poppetjes spreken…

Diverse spelletjes

Sommige spellen dagen uit tot praten en weer andere tot actief zijn. Er zijn creatieve, sportieve en leerzame spellen. Het is een leuke ontdekkingsreis om het juiste spel bij het juiste kind te vinden. Sommige kinderen kunnen niet tegen tijdsdruk en kiezer liever iets rustigs. Voor anderen kan het niet ruw genoeg zijn. Omdat ieder kind/ouder en iedere situatie uniek is gaan wij samen op zoek naar spelletjes die passend zijn bij jullie hulpvraag. Dus het doel van het spel en het doel van de coaching moet kloppen. Ook is het thuis leuk om spel in te zetten om iets ‘gedaan te krijgen’ van jullie kind.

Diverse sporten

Ook sport kan een onderdeel zijn van de coaching. Het inactieve of passieve kind wat actiever mag zijn, kan ik coachen in het vinden van een sport die bij hem/haar past. Het kind wat intense reacties heeft tijdens bv verlies van een spel, kan ik helpen met het omgaan van deze emoties. Beweging is voor ieder mens goed natuurlijk. Maar zeker kinderen hebben dit nodig. Bewegen is een uitlaatklep. Het is een vorm om emoties te verwerken. En om hun energie lekker te laten gaan. Ook voor kinderen is het goed om hiermee hun koppie leeg te maken. Zeker in deze ingewikkelde tijden met alle Corona maatregelen is sport belangrijker dan ooit.

Schermpjestijd

Wij leven in een tijd waarin de schermpjes (tablet, pc, telefoon etc.) concurreren met buiten zijn, spelletjes spelen en bewegen. Ik ben van mening dat veel schermpjestijd, in veel opzichten, niet goed is voor kinderen. In mijn coaching zal ik hier dan ook zo min mogelijk gebruik van maken. Het aanmoedigen van het spelen van sport & spel is dan ook 1 van mijn doelen in de coaching. Als er ouders zijn die tegen de hoeveelheid schermpjestijd aanlopen, dan kan ik altijd meedenken.

Hebben jullie hulp nodig om sport & spel terug te activeren bij jullie kinderen? Jullie zijn vrij om contact met mij op te nemen…

Ook kunnen jullie mij volgen via instagram en facebook.

Sport & spel Meer lezen »

Senzy kinderen

Hoogsensitief kind in het gezin

hoogsensitief kind in het gezin

Als er een hoogsensitief kind in het gezin is dan weten jullie als geen ander dat het soms uitdagingen met zich mee brengt. Elke dag is weer een verrassing en het is nauwelijks te voorspellen hoe de dagen lopen. Maar dit komt zeker niet alleen door het kind zelf. Het is vaak de situatie en de omgeving die ervoor zorgen dat het gedrag en de emoties een bepaalde richting op gaan.

Ik ga jullie in deze blog vertellen hoe het komt dat de omgeving en de thuissituatie een grote rol speelt in het gedrag van jullie kind. Ook wil ik jullie tips en tricks geven hoe jullie in kunnen spelen op het gedrag wat daaruit voortkomt.

De thuissituatie van het kind

Als een hoogsensitief kind in het gezin een stabiele thuissituatie heeft waarin voldoende rust momenten maar ook precies genoeg prikkels worden gecreëerd, dan is het kind in balans. Maar op momenten dat er niet de juiste hoeveelheid prikkels zijn of er verandering of stress is kan er onrust in het kind zichtbaar worden. Deze onrust kan zich op veel manieren laten zien;

Te weinig prikkels

Bij te weinig prikkels van bijvoorbeeld een HSS kind (high sensation seeker, oftewel een kind wat uitdaging zoekt, hier volgt later een artikel over…) kan het kind onrustig zijn omdat het op zoek is naar uitdaging. Het kind kan de ouders/broers/zussen uit gaan dagen of activiteiten gaan ondernemen die niet altijd even handig zijn voor het gezin. Het kind gaat grenzen opzoeken of juist nieuwe situaties opzoeken. Ook kan het kind juist creatief aan de slag willen gaan.

Te veel prikkels

Als er te veel prikkels binnen komen dan hangt het van de prikkels af hoe het kind reageert. Bij te fel licht, kan het kind het licht uit willen doen, er iets van zeggen, de ogen dichtdoen of bedekken met een voorwerp. Bij te veel aan geluid kan het kind de oren dichtdoen/bedekken of zichzelf verstoppen. Als het eten te intens van smaak is dan kan het kind het uitspugen, van zich afschuiven of verbaal kenbaar maken dat hij/zij het niet meer wilt. Dit zijn maar enkele van de prikkels die er bestaan.

Te weinig rustmomenten

Wanneer er te weinig rustmomenten worden gecreëerd dan kan het kind overprikkeld worden. Overprikkeling uit zich bij ieder kind op verschillende manieren. Het ene kind zal hangerig worden, het andere kind kortaf of juist verdrietig of brutaal. Vaak weet je als ouder hoe je kind reageert als het gewoon even ‘te veel is’.

Te veel rustmomenten

Als er te veel rustmomenten zijn dan kan het kind juist weer op zoek gaan naar nieuwe prikkels of ervaringen. Of de verveling slaat toe. Het kind zoekt de ouders extra op en vraagt aandacht. Het kind kan hangerig en vervelend worden.

Uitdagingen met een hoogsensitief kind in het gezin

Het is als ouders soms een uitdaging om precies de juiste hoeveelheid prikkels en rustmomenten toe te passen op jullie gezin. Het helpt wel als je weet hoe jullie kind reageert in bepaalde situaties. Maar wat ook belangrijk is dat je weet hoe jullie dit kunnen sturen als de situatie daarom vraagt. Om deze reden heb ik alvast enkele tips die in veel situaties toepasbaar zijn. Geen enkele situatie en geen enkel kind is hetzelfde. Dus voor tips om maat adviseer ik jullie een afspraak in te plannen. Dan kan ik precies kijken waar jullie tegenaan lopen als gezin.

Tips en tricks om de juiste balans te vinden met een hoogsensitief kind in het gezin

  • Bewaar als ouders zoveel mogelijk de rust. Dit zorgt ook voor rust bij het kind en in het gezin.
  • Zorg dat er ruimte is voor momenten waarin het kind zich mag vervelen waardoor het kind zelf leert om zijn/haar dag in te plannen.
  • Plan niet de hele dag vol met activiteiten maar beperk dit tot 1 grote activiteit en de rest eromheen zelf in te vullen door het kind.
  • Beperk de hoeveelheid schermtijd en zorg dat dit voldoende wordt afgewisseld met activiteiten zonder scherm.
  • Neem jullie kind(eren) elke dag minimaal een half uur mee naar buiten. De natuur geeft rust en zorgt voor creativiteit.
  • Probeer elke dag quality time in te plannen met jullie kind(eren). Dit zorgt voor een sterkte band.

Neem bij vragen contact op

Ik kom graag met jullie in contact over dit onderwerp om te horen hoe jullie het ervaren om een hoogsensitief kind binnen jullie gezin te hebben. Wat zijn voor jullie de mooie momenten en waar hebben jullie moeite mee? Hebben jullie ook tips en tricks die andere gezinnen kunnen helpen?
Als jullie gratis informatie willen of met andere gezinnen willen praten dan zijn jullie welkom op mijn social media (instagram en facebook). Ook kunnen jullie je inschrijven voor mijn nieuwsbrief. Ik ga niemand overladen maar 1x per maand een onderwerp uitlichten.

Liefs ML

Hoogsensitief kind in het gezin Meer lezen »

Hoogsensitiviteit-bij-kinderen-Senzy

Herkennen van hoogsensitiviteit

Een eerste stap om te leren omgaan met HS is het herkennen en erkennen van deze hoogsensitiviteit. Het is belangrijk dat jij begrijpt waarom jouw kind zich anders voelt of waarom hij/zij anders reageert dan anderen op dezelfde situatie.

Vaak zie je als ouders dat jullie kind intenser of emotioneler reageert op situaties. Jullie kind kan gevoelig, intens of heftig worden genoemd door anderen. 

Jullie kind kan ook met momenten heel dromerig, afwezig of terughoudend zijn. In zichzelf gekeerd en afgesloten lijken van de buitenwereld. Dit heeft alles te maken met de manier waarop jullie kind informatie verwerkt. HS hebben vaak meer tijd nodig om alle prikkels van de dag te verwerken en een plek te geven.

En tegelijkertijd kan jullie kind ook heel erg op zoek gaan naar nieuwe uitdagingen en prikkels. Jou uitdagen door activiteiten te ondernemen waarvan ze weten dat het niet oke is. Of voor zichzelf nieuwe activiteiten willen ontdekken, grenzen opzoeken en verleggen. Vaak zie je dat dit veel energie kost van jullie kind en dat het dus te veel prikkels waren ineens. Jullie kind kan hierdoor dan juist heel geprikkeld worden.

Dit zijn nog maar een paar kenmerken van de eigenschap hoogsensitiviteit. Er is niet 1 soort of 1 type maar ieder kind is uniek. Ieder kind heeft van het ene kenmerk iets meer en van het andere weer iets minder. Hier ga ik meer in op deze verschillen, dus types en subtypes van hoogsensitiviteit. 

Twijfelen jullie of jullie kind HS is dan zouden jullie deze test kunnen doen. Het is enkel een richtlijn en niet bedoeld om jullie kind een stempel op te drukken of in een vakje te plaatsen. Deze test is bedoeld om te zien of jullie hoogsensitiviteit herkennen als mooie eigenschap bij jullie kind. En als jullie er meer over willen weten dan zijn jullie vrij om contact op  te nemen zodat wij erover kunnen praten en ik jullie tips en adviezen kan geven. Ook vinden jullie mij op social media (instagram en facebook).

Liefs ML

herkennen van hoogsensitiviteit

Herkennen van hoogsensitiviteit Meer lezen »

Kindercoach Putte

Kennismaken met kindercoach

Om jullie een idee te geven wie er achter Senzy by nature zit gaan jullie nu kennismaken met kindercoach Marrit als persoon. Wie ben ik en waarom vind ik het werken met kinderen zo geweldig? Wat onderscheidt mij van een andere kindercoach?

Als hoogsensitief persoon voel en ervaar ik veel en intens. Ook mijn reacties op situaties of emoties zijn intens en kunnen voor anderen heftig zijn. Tijdens mijn schoolperiode liep ik er vaak tegenaan dat ik mezelf ‘anders’ voelde, niet beter of slechter maar gewoon anders. Op het moment dat ik hoorde van hoogsensitiviteit veranderde er iets in mij. Het voelde als een puzzel waarbij veel stukjes op zijn plek vielen. En hoe meer ik mij hierin ging verdiepen, hoe meer het voelde als erkenning en thuis komen. Ik begreep waar mijn intense emoties en diepe verwerking van situaties vandaan kwamen.

Senzy Marrit Kindercoach

Na mijn opleidingen en enkele jaren werkervaring werd ik moeder van 2 lieve kids. Hormonen en emoties vlogen alle kanten op. Ook bij de kids herkende ik enkele eigenschappen van hoogsensitiviteit maar op andere vlakken dan bij mezelf. Door deze herkenning en informatie kon ik reacties van de kids beter begrijpen en er op inspelen.

De groei en opvoeding van kinderen is een bijzonder en uitdagend proces. En als HS moeder vind ook ik het op sommige dagen echt wel een flinke uitdaging. Maar ik hou ervan en zou mijn lieve boys voor geen goud willen missen.

Wat ik mijn boys en andere kids heel graag mee wil geven is dat ze altijd dicht bij zichzelf blijven. Dat zij hun mooie en uitdagende karakter eigenschappen omarmen en er mee leren omgaan. Dat ze goed zijn zoals ze zijn. En dat ze daardoor met een vol vertrouwen in zichzelf de toekomst tegemoet gaan.

En daar komen wij precies bij mijn reden. Met mijn ervaring en kennis wil ik graag bijdragen aan die mooie toekomst voor alle kids omdat zij dat verdienen. En voor alle HS kids en ouders van HSK ben ik hier om ze te begeleiden in dit uitdagende maar mooie proces…

Zodra het Corona proof weer kan en mag, zou ik jullie ook snel willen ontmoeten om in het echt kennis te maken. Tot die tijd houden wij het maar even op veilige afstand via Google meet. Afspraken hiervoor zijn te maken via het contactformulier en de kalender. Ik hoop dat ik jullie voldoende heb laten kennismaken met mij als kindercoach. Als er vragen zijn dan hoor ik deze graag…

Hopelijk zie ik jullie heel snel. Liefs ML

Kennismaken met kindercoach Meer lezen »